БИАС-М

Яна Костадинова

     Родена в град Добрич. Завършва през 1996 г. Националната художествена академия, специалност "Сценография" при проф. Г. Иванов. През 2003 г. придобива степен "Доктор на изкуствата" с тема на доктората: "Българският моден и театрален костюм в проекциите и естетиката на ар нуво". От 2009 г. има научно звание "Доцент". От 1998 до 1999 г. работи като сценограф и костюмограф в Драматичен театър "Н. Масалитинов", гр. Пловдив. В периода 2002 - 2009г. работи като арт директор и графичен дизайнер в Noble Graphics, Ogilvy&Mather и Active group. Преподавател в Националната художествена академия.

 

              Избрани участия:

- 1994 г.         участие в изложбата "Студентска сценография" -
                        София
- 1995 г.         сценограф на пиесата "Натрапица" - Метерлинк, ТА "Кръстьо Сарафов"
- 1995 г.         участие с проекти за сценография и костюми в "Пражко квадринале
                        на сценографията", Прага
- 1995 г.         сценограф на пиесата "Имало едно време във Франция",
                        Алфред дьо Мюсе, Драматичен театър, Варна
- 1996 г.         сценограф на пиесата "Цената", Артър Милър, Драматичен театър, Пловдив
- 1996 г.         участва с проект за сценография "Макбет" - Уилям Шекспир в юбилейна
                        изложба "100 години НХА"
- 1998 г.         сценограф и костюмограф на пиесата "Горчлилов дол" по Чудомир,
                        Драматичен театър, Пловдив
- 1998 г.        костюмограф на пиесата "Вишнева градина" - А.П.Чехов,
                       Драматичен театър, Пловдив
- 1998 г.        сценограф и костюмограф на пиесата "Последната нощ на Сократ" -
                       Стефан Цанев, Драматичен театър, Пловдив
- 2000 г.        сценограф и костюмограф на пиесата "Бившата мис на малкия град" -
                       М. Макдонах, Драматичен театър, Добрич


              Публикации:

 -                    "Литературен вестник", 2002 г. - "Стилът ар нуво в силуетите, тъканите и
                       грацията на българския моден костюм"
-                      сп. "Проблемите на изкуството", 2002 г. - "Елена Ушева и българската
                        художествена традиция"
-                      "Аrt Bulgaria", 2002 г. - "Стилът Art Nouveau - историческа имликация в
                       социалното време и прогрес на изкуството"                 

 

 

 

Участие в изложби

ИСТОРИЯ В КОЛАЖИ - ОТ РЕНЕСАНС ДО СЕЦЕСИОН