БИАС-М

Любен Генов

Роден е в гр. Оряхово. Завършва Средно специално художествено училище в гр. Троян и Педагогически колеж по изобразително изкуство "Св. Иван Рилски" - гр. Дупница. През 1996 г. се дипломира в Частна художествена академия "Жул Паскин" - гр. София. От 2001 г. е приет за член на Съюза на българските художници. През 2002 г. специализира в "Cite Internationale des Arts" в Париж, Франция. Между 2008 - 2011 г. завежда изложбената дейност в СБХ. В периода 2010 - 2011 г. завършва магистратура в Шуменски университет "Св. Константин Преславски". От 2011 г. е председател на СБХ.

       Избрани самостоятелни изложби:

- 2002 г.          "Cite Internationale des Arts", Париж - "Живопис"
- 2005 г.           Градска художествена галерия, София - "Акустично"
- 2006 г.           галерия "Юка", Варна - "Вътрешни звуци"
- 2007 г.           център - ателие "Шмиргела", София - "Синева"
- 2008, 09 г.    галерия "Агрион", София - "Река" и "Разпилени петна"
- 2010 г.           арт  - клуб "Жреци на музите", София
- 2011 г.           галерия "Марин Върбанов", Оряхово - "Живопис"
                         галерия "Хаджи Николи", Велико Търново - "Живопис"
                         галерия "Видима", Севлиево - "Имровизиран пейзаж"
- 2012 г.          галерия "Артур", София - "Вариации"
- 2013 г.          галерия Савчеви, Оряхово - Живопис
- 2014 г.          Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора",
                         Кюстендил - "Импровизации"
- 2014 г.          галерия "Сезони", София - "Акустичен пейзаж"

       Избрани съвместни изложби:

- 2002 г.          галерия "Шипка 6" - "Звук Вибрация Тишина" - Живопис
- 2003 г.          галерия "Кръг +", София - Живопис и Скулптура
- 2005 г.          галерия "Шипка 6" - "Абстрахирано" - Живопис
- 2010 г.          галерия "Артис", Бюрен, Швейцария - Цветовете на Промяната"

       В периода 2005 г. - 2011 г. участва в поредица общи и национални изложби в галерия "Шипка 6": "Международно триенале на Живописта", "10х5х3", "Идентичност", "Реалност - Фикция", Национална изложба рисунка и малка пластика и др. Сред международните му изяви са: конкурс "Съвременни български художници" - Кюнтлерхаус, Виена; "Пластично - Концептуално" - Словакия, Полша, Холандия, Германия; "Актуална сцена България" - Кобленц, Германия; "На руло" - галерия "Шипка 6"; "Арт-колекция на Евро-парламента България - Румъния" - Брюксел, Белгия; "20 години фестивал Процес - Пространство" - галерия "Шипка 6" и др.

             Награди:

- 2001 г.        Награда от Национален конкурс за живопис - "Българската духовна и материална
                       култура - нашата    идентичност по пътя към Европа"
- 2002 г.         специализация в "Cite Internationale des Arts", Париж, Франция

 

Участие в изложби

ВОДНИ ХРОНИКИ - живопис, ВАРИАЦИИ - живопис