БИАС-М

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ - живопис

Дарина  Златарева                                                                                                                    уголеми плаката
Диана Григорова
   

08.09.10 - 24.09.10

                      
 Галерия "Артур" открива новия сезон с изложба - живопис на Дарина Златарева  и Диана Григорова."Пространство и време" е обединяващият надслов на изложените творби. Привидно различни като техника и изразни средства, платната на двете авторки са преживяно осмисляне на понятията пространство и време като определения на битието. Дарина Златарева създава цялостни пространства визирани сякаш от дистанция, служейки си перфектно с нюансите. Меки пастелни тонове обграждат като в мъгла ярките детайли. При Диана Григорова има пространствено разчупване, разместване на пластове като символ на преходността и отказ от рутината. Творбите и на двете авторки носят усещане за безкрайност и необятност и в този смисъл вплитат категориите пространство и време.