БИАС-М

ОГЪНЯТ - текстил и метал

Стефания Крумова                                                                                                                      уголеми плаката
Венцислав Шишков

17.06.11 - 08.07.11

    Галерия "Артур" представя съвместната изложба на двама млади автори - Стефания Крумова и Венцислав Шишков.
     Творбите им, на пръв поглед в трудно съвместими творчески области - текстил и метал, са обединени от наименованието "Огънят", Огънят, без който няма живот, няма светлина, няма и творчество. Искрата за първото пламъче можеш да вземеш от другиго, но за да разгориш и поддържаш огъня, трябва любов, а любовта е горене. Огънят е магия, но и стихия - може да те изпепели, но може и да те вдъхнови, пречисти и даде сила. Изборът е личен - дали ще му се любуваш, или ще гориш с него!
        Символното внушение на тази дума е намерило израз не само в надслова на експозицията, а убедително и в създаденото от двамата млади творци.