БИАС-М

МЕТАФОРИЧНО - графична рисунка

Петър Нанев                                                                                                                                 уголеми плаката

03.11.11. - 25.11.11

     Галерия "Артур" представя самостоятелна изложба - графична рисунка на Петър Нанев. Метафората е начин на мислене преди да е начин на боравене с перо или четка и винаги дава по-ярка представа за нещата от всяко точно описание. Тя улавя неуловимото на пръв поглед. Метафората не е откриване на модели, тя е създаване на модели. В рисунките на Петър Нанев няма нарочно натрапени алегории, нито пък непременно преувеличение или изопачаване, характерни за карикатурата. Можем да открием шарж или гротеска, но те не са определящи, а са по-скоро израз на неговия поглед към нещата от живота, но в образа, който изгражда метафоричното мислене.
       Метафората е около нас ежедневно, тя има значение защото създава очаквания, активира аналогии и те кара да мислиш и откриваш.