БИАС-М

ФРАГМЕНТИ - живопис

Миряна Савова                                                                                                                            уголеми плаката

05.04.12 - 27.04.12

     Галерия "Артур" представя самостоятелна изложба - живопис на Миряна Савова. Наименованието  "Фрагменти" подсказва логичната интерпретация в нейната абстрактна живопис. В представените платна има фрагментарност, но не толкова в разчупване на пространства и разместване на пластове, а по-скоро в присъствието и особеното значение на детайла. Частта от цялото проявява качествата на цялото, но и притежава самостоятелен смисъл.
     В платната на Миряна Савова е нейният свят, дали реален, въображаем или огледален, в него доминира преживяването. В изкуството й, цветът, формата и конрастът завоюват действителността, а не бягат от нея; претопяват нещата и явленията и извличат от тях свой споделен свят на образност и чувственост.