БИАС-М

ВАРИАЦИИ - живопис

Любен Генов                                                                                                                                 уголеми плаката

20.09.12 - 12.10.12

       Галерия "Артур" открива поредния сезон с "Вариации" - самостоятелна изложба живопис на Любен Генов.
     В представените творби , освободени от илюзията за реално пространство, играта с цветовете е игра със звуци. Цветните акорди от платната на художника се разпиляват, комбинират се отново, плавно преминават в друга тоналност, за да изградят колоритно - музикално звучене. 
       Светлината, докоснала езерна повърхност, ражда цветовете. Те се заглушават, засияват отново, потъват и изплуват в проблясваща мрежа от цветни петна. И това движение става израз на стремежа да се сътвори чиста цветова хармония, толкова независима, колкото и музиката.
        Експресивните акценти в абстрактните импровизации на Любен Генов са епизоди от процес. Обединени като цяло в тази експозиция, придобиват интуитивността и въздействието на импресия, а смисълът е усещане за цвят и светлина.