БИАС-М

РЕЗОНАНС - живопис

Мари Жан                                                                                                                                       уголеми плаката
Роман Проняев

23.05.13 - 14.06.13

   Галерия "Артур" представя "Резонанс" - съвместна изложба живопис на двама автори - родената в Париж българска арменка Мария Ева с артистичен псевдоним Мари Жан и руския художник Роман Проняев.
     Тази експозиция е среща на двама творци с различни житейски пътища и различна националност, но с обща сетивност във възприемането и интерпретацията на съвременната живопис. Различията в техниките, подхода към детайла, прецизността на оформянето му, подбора на колоритни контрасти подчертават индивидуалността на всеки от авторите. Но вглъбяването в един вътрешен свят, дисекцията на формално съществуващото и търсенето на същината са обединяващи творбите им.
    Резонанс е явление, което настъпва при изравняване на външни въздействия с честотата на собствените трептения и се изразява в нарастване на амплитудата. Двама млади, талантливи творци ни представят своята позиция в съвременната живопис чрез индивидуалната си изразност, но в деликатен и дълбок емоционален резонанс.