БИАС-М

ТИШИНАТА НА ЦВЕТА - живопис

Дарина Златарева                                                                                                                      уголеми плаката

24.04.14 - 16.05.14

   Галерия "Артур" представя "Тишината на цвета" - самостоятелна изложба на Дарина Златарева.
  Живописните пространства в платната й са движение и трансформация на цветове. В хроматичните бездни на времето няма ограничения. Има свобода да откриеш своя въображаем свят на светлини и сенки, в който детайлите се разпиляват в цветен прах или потъват в цветната мъгла на далечното някъде.
    Абстрактната изразност не е преднамерено търсена в показен замах или експресивни контрасти. Върху платното мълчаливо се срещат, преплитат, приближават и отдалечават цветните нюанси. Границата между илюзия и реалност е тиха и нежна.
  Срещата с живописта на Дарина Златарева е усещане за безбрежност в пречистващата светла тишина на цветовете.