БИАС-М

СИНОНИМИ - живопис и колаж

Миряна Савова                                                                                                                          уголеми плаката
Марияна Райнова

18.09.13 - 17.10.13

   Галерия "Артур" представя съвместна изложба живопис и колаж на Марияна Райнова и Миряна Савова. Творбите в тази експозиция са обединени под названието СИНОНИМИ - изражения с различна звучност и форма на изява, но смислово съдържащи общи понятия. Те са израз на многозначността, на специфичната интерпретация, но постигат общо смислово значение.
  В срещата и играта на цветове и форми се раждат изображенията - творби с естетско, но и философско отношение към реалния свят.
  Всяка от авторките върви по своя творческа пътека, избира свои предпочитани изразни средства за осъществяване на идеите си. Но в крайния резултат на съвместното им представяне съществува синонимност в осмислянето, в смелото, интелигентно и артистично трансформиране на реалността. Различните гледни точки и индивидуалният способ на изразяване се обединяват в общо светоусещане и преживяване - синоним на силно и въздействащо изкуство.