БИАС-М

ФОТОГРАВИТАЦИЯ

Ася Попова                                                                                                                           уголеми плаката
Весела Банзуркова   
Йосиф Аструков

22.01.15 - 05.02.15

  Галерия "Артур" представя "Фотогравитация" - съвместна изложба на Ася Попова, Весела Банзуркова и Йосиф Аструков.

Фотогравитация е термин-опит за словесно обединяване на различни гледни точки и визуални интерпретации на пространства и образи през три различни обектива. За всеки от тримата млади артисти фотографията е светопис - изкуство да рисуваш със светлина. Тя е и професионалното умение да изразиш по свой специфичен начин видяното под повърхността. Подборът на представените творби е съвместяване на споделени светоусещания, които си взаимодействат, контрастират, допълват. В тази гравитация е привлечен и зрителят като съпричастие и взаимност. И думите на Ансел Адамс от преди повече от половин век са отново приложими, смислени и актуални сред творбите на трима млади български автори:
"Фотографията е много повече от представяне на реални факти или идеи. Тя е съзидателно изкуство."