БИАС-М

FACELESS - живопис

Лора Руневска                                                                                                                 уголеми плаката

14.02.19 - 8.03.19

Галерия "Артур" представя самостоятелна изложба на Лора Руневска.
Представените 20 творби са обединени от названието "Faceless". Символичното звучене в този надслов е в синхрон с визуалните решения на изображенията. Човекът - формално и същностно е медиатор между външни възприятия и личностни усещания. Индивидуалността е привидно заличена във фрагментираните лица и тяхната липса. Тя е зад маската на прикритата уязвимост, но и подчертана от бруталността и силата на възприятията. Колоритът е изчистен, без излишно нюансиране, с яркостта на моментното изживяване. Уловените състояния нямат илюстративен характер, те са по-скоро сюрреалистично проявени. Балансът между фантазия, съновидения и реалност е намерен в опростения, съзнателно търсен наивистичен контур на рисунъка.
Авторовата идея, че всеки би могъл да постави собственото си лице на мястото на липсващото изображение е намерила израз във всяко от платната и в цялостното въздействие на експозицията.